News - 1st School competition of visual arts, Wroclaw - January 2018

Fundacja RAMUS ARTIS obja patronatem artystycznym I Midzyszkolny Turniej Plastyczny, ktry odby si w Szkole Podstawowej nr 108 we Wrocawiu. W konkursie wzio udzia 25 uczniw z 4 szk podstawowych. Spord nich jury wyrnio picioro autorw najciekawszych prac. Podczas uroczystoci wrczenia nagrd 3 lutego 2018 roku Fundacj reprezentowaa Grayna Szymaa-Woyska.

Cieszy nas fakt, i temat: Brama, zaproponowany przez Fundacj, wybrao wielu uczestnikw turnieju. Wrd nich byli laureaci, ktrzy stworzyli prace przedstawiajce wejcie-bram do ogrodu, wiata fantastyki, kosmosu:

I miejsce SP nr 108
II miejsce ZSP NR 2 SP nr 38
III miejsce SP nr 93
III miejsce SP nr 108
Wyrnienie ZSP NR 2 SP nr 38