Aktualności - Wystawa Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - listopad/grudzień 2015

5 listopada o godzinie 13:00 w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu przy ulicy Wodnej odbył się wernisaż wystawy poplenerowej RAMUS ARTIS Festival.

Na pierwszym pietrze w sali parkietowej pokazane zostały rzeźby: Małgorzaty Więcłąw-Szafrańskiej Dotyk Przeszłości, Francisco R. Remiseiro Gdzie jest Madonna? oraz Grażyny Szymała-Wołyńskiej Prawie Dotykając. Pozostałe rzeźby artystów z Chin - Meng Gao i Fu Zhen Wu, Arnauda Pottier z Francji, Marka Czarneckiego z Niemiec, Ludmily Voloshanenko z Izraela, Petera Alpar z Rumunii, Ismeta Jonuzi z Kosowa, Dawida Szafrańskiiego z Polski zostały umieszczone w dużym formacie fotograficznego zapisu i dopełniają ekspozycję.

Wystawę otworzył dyrektor Muzeum Pan Michał Brzostowicz oraz kurator wystawy z ramienia Fundacji Ewa Grodzka. Wśród gości był również prorektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Jacek Jagielski. Dużą i profesjonalną pomoc przy realizacji wystawy Fundacja otrzymała od Pana Zbigniewa Bartkowiaka, pracownika muzeum.

Fundacja RAMUS ARTIS przekazała rzeźbę "Dotyk Przeszłości" Małgorzaty Więcław-Szafrańskiej filii muzeum Genius loci na Ostrowie Tumskim.