Sympozjum 2019


SYMPOZJUM RAMUS ARTIS - Wolność, 2019
Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski
od 1-11 września 2019, Kamińsko, Polska