Zgłoszenia

Fundacja RAMUS ARTIS ogłasza nabór zgłoszeń na 10. Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2017. Tegoroczna edycja odbędzie się w Kamińsku (niedaleko Poznania) od 3 do 13 września. Fundacja RAMUS ARTIS zaprasza do zgłaszania się wszystkich artystów pracujących w drewnie.

Artyści proszeni są o przesłanie projektu oraz krótkiego opisu proponowanej rzeźby wraz z wypełnioną Aplikacją oraz podpisanymi Warunkami Uczestnictwa w plenerze na adres: grazyna.szymala@gmail.com nie później niż do 20 Maja 2017 roku. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do 30 Maja 2017 roku.

Warunki Uczestnictwa dostępne są wyłącznie w języku angielskim. W związku z międzynarodowym charakterem pleneru, angielski jest językiem roboczym wydarzenia.