Zgłoszenia

Fundacja RAMUS ARTIS ogłasza nabór zgłoszeń na 11 Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2019 (Sympozjum RAMUS ARTIS). Tegoroczna edycja odbędzie się w Kamińsku (niedaleko Poznania) od 1 do 11 września. Fundacja RAMUS ARTIS zaprasza do zgłaszania się wszystkich artystów pracujących w drewnie.

Artyści proszeni są o przesłanie projektu oraz krótkiego opisu proponowanej rzeźby wraz z wypełnioną Aplikacją oraz podpisanymi Warunkami Uczestnictwa w plenerze na adres: ramusartis@gmail.com, nie później niż do 20 maja 2019 roku. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do 30 maja 2019 roku.

Warunki Uczestnictwa dostępne są wyłącznie w języku angielskim. W związku z międzynarodowym charakterem pleneru, angielski jest językiem roboczym wydarzenia.