O Fundacji

Celem Fundacji RAMUS ARTIS jest powoływanie do życia i promowanie wydarzeń artystycznych w oparciu o kontakty krajowe i międzynarodowe.

Działania Fundacji RAMUS ARTIS poprzez organizowanie różnorodnych spotkań i wydarzeń artystycznych inspirują dzieci, młodzież i dorosłych do podejmowania własnej twórczości. Fundacja organizuje warsztaty, plenery, sympozja i wykłady, podczas których uczestnicy odkrywają radość płynącą z tworzenia.

Fundacja RAMUS ARTIS podejmuje szereg działań o charakterze edukacyjnym związanych z upowszechnianiem i promowaniem ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego. Współdziała w budowaniu estetycznego otoczenia, angażuje się w ochronę naturalnego piękna przyrody; tworzy własne projekty w dziedzinie kultury oraz wspiera działania artystyczne, edukacyjne i architektoniczne. Owocem współpracy Fundacji RAMUS ARTIS ze środowiskiem artystycznym są nowatorskie projekty oraz cykliczne wydarzenia jak Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka. Działania Fundacji mają również wymiar społeczny - uwidaczniają i podkreślają fakt, że przestrzeń lokalna (zarówno miast, jak i obszarów wiejskich) jest przyjazna dla twórczych przedsięwzięć oraz oddolnych inicjatyw.